Hírek

Elérhetőségek

Pályázati felhívás területi védőnői munkakör betöltésére

Biharkeresztes Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Biharkeresztes Város Önkormányzata
Védőnői Szolgálat

területi védőnői (egészségügyi szolgálati jogviszony)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes, Deák Ferenc utca 3.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM. rendeletben meghatározott feladatok és a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet szerinti iskolavédőnői feladatok ellátása az oktatási és nevelési intézményekben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, a 256/2013. (VII. 5.) korm. rendelet, valamint a 43/1999. (III. 3.) korm. rendelet az irányadók.

                     

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, felsőfokú védőnői végzettség,

 

 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • megfelel az egészségügyi szolgálati munkaszerződés szerinti egészségügyi tevékenység végzésére jogszabályban előírt feltételeknek, és nem áll kamarai kizárás etikai vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt,
 • annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás, valamint a 2020. évi C. tv. 2. § (4)-(6) bekezdés hatálya alatt.

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolata,
 • motivációs levél,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gulyásné Kovács Gabriella irodavezető nyújt, a 06-54-430-001/131 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Biharkeresztes Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BK/1759-2/2022. , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnői (egészségügyi szolgálati jogviszony).

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtási határidejét követő soron következő képviselő-testületi ülésen. A pályázó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • Biharkeresztes Város honlapja - 2022. május 6.
 • Ártánd Község honlapja - 2022. május 6.
 • Bojt Község honlapja, Told Község honlapja - 2022. május 6.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítésére, tartalmára az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény az irányadó